• پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت (براساس سوابق تحصیلی)

   رشته های کارشناسی حقوق، روانشناسی، حسابداری، مدیریت

   متقاضیان جهت ثبت نام به موسسه مراجعه نمائید

  • کد رشته محل های موسسه فروردین در دفترچه انتخاب رشته سراسری

   با آزمون

   13626 حقوق

   21402 روانشناسی

   ---------------------------------------------

   صرفاً با سوابق تحصیلی

   14588 مهندسی کامپیوتر

   14589 مهندسی معماری

   21403 حسابداری

   21404 مدیریت بارزگانی

   21405 مدیریت صنعتی

   21406 کاردانی امور بانکی

   21407 کاردانی حسابداری

   21408 کاردانی مدیریت بازرگانی

  • کد رشته محل تحصیل موسسه فروردین در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

   14579 - روانشناسی عمومی

   14792 - حسابداری

   14858 - حسابرسی

   15293 - مدیریت بازرگانی-بازاریابی

   15377 - مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

   15808 - مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

   15972 - مدیریت مالی

  • کلاس توجیهی پروژه و کارآموزی استاد نیکزاد

   کلاس توجیهی پروژه و کارآموزی استاد نیکزاد

   چهارشنبه 5 آبان ماه ساعت 13 الی 14