اعطای تندیس ملی دانشجوی فداکار

اعطای تندیس دانشجوی فداکار به آقای علی اصغر ناصری قرا دانشجوی رشته حقوق مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر در «دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران»
با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

photo 2022-01-05 12-56-50
photo 2022-01-05 12-56-51
photo 2022-01-05 12-56-51 2