حوزه پژوهش

بارزترین شاخص بالندگی و توسعه‌یافتگی یک کشور، توانایی‌های فن‌آورانه، پژوهش‌های علمی و کاربردی آن کشور است. حوزه پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی فروردین، وظیفه سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و نیز نظارت بر کلیه فعالیت­های پژوهشی موسسه را برعهده دارد. ارتقاي فضاي تحقيقاتي و تسهيل امور جهت پژوهش محور شدن موسسه، توليد علم نافع با رعايت عدالت و كرامت انسان­ها، و پشتيباني از اعضاي هيات علمي از اهداف آن می­باشد. برقراری ارتباط علمی با دانشگاه­های دیگر، حمایت از اعضای هيئت علمي برای شركت در کارگاه­ها و همايش­های ملي و بين­المللي، انتشار کتاب و مقالات علمی، انجام سیاست­های حمایتی برای تشویق نویسندگان مقالات، بررسي و تصويب طرح­هاي درون دانشگاهي و برون دانشگاهی و انجام امور مربوط به فرصت­های مطالعاتی اعضای هيئت علمي از اهم فعاليت­هاي اين معاونت مي­ باشد.