1. اخبار و اطلاعیه ها
Prev Next
  1. برنامه کلاسهای آموزش آنلاین
مباحث اساسي در روانشناسي 2
دوستی-یارعلی 11-9
ورود به کلاس
احساس و ادراک
محسن زاده-محجوبه 13-11
ورود به کلاس
روانشناسي تجربي
بابائي-هدي 16-14
ورود به کلاس
متون روانشناسي به انگليسي 1
محسن زاده-محجوبه 11-9
ورود به کلاس
بهداشت رواني
دوستي-يارعلي 13-11
ورود به کلاس
روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2
قدمي ارطه-منصوره 16-14
ورود به کلاس
روانشناسی اخلاق
اصغرزاده-گلشن 11-9
ورود به کلاس
روانشناسي اجتماعي کاربردي
ذبيحي-محمدرضا 13-11
ورود به کلاس
آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2
عباسي-فاطمه 16-14
ورود به کلاس
آزمون هاي روانشناختي 2
رجب پور-زهرا 11-9
ورود به کلاس
نظريه هاي مشاوره و روان درماني
نورالهي-حسن 13-11
ورود به کلاس
روانشناسي اجتماعي
نورالهي-حسن 16-14
ورود به کلاس
نظريه هاي مشاوره و روان درماني
نورالهي-حسن 11-9
ورود به کلاس
آزمون هاي روانشناختي 2
رجب پور-زهرا 13-11
ورود به کلاس
فارسی عمومی
واگذاری-سپیده 17-14
ورود به کلاس
   
فارسی عمومی
زمانی-منوچهر 17-14
ورود به کلاس
  1. گالری تصاویر