اهداف و چشم انداز

با توجه به جایگاه پژوهش در نظام آموزش عالی کشور، کلیه امور مربوط به پژوهش در بخش ها، فراهم آوردن امکانات پژوهشی، تدوین و برنامه ریزی لازم برای گسترش و ارتقاء پژوهش، رسیدگی به امور جاری پژوهشی موسسه، تدوین آیین نامه های لازم، و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه پژوهشی از جمله وظایف حوزه پژوهشی موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر می باشد.

حوزه پژوهشی موسسه تحت نظارت شورای پژوهشی امور برنامه ریزی در امر پژوهش موسسه را به عهده داشته که در قالب برنامه هایی به شرح ذیل انجام وظیفه می نماید.

اهداف:

تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی (منظور هر نوع فعالیت فکری و علمی) و کمک فکری به امور اجرائی در فراهم آوردن امکانات پژوهشی.

وظایف:

- بررسی طرح های پژوهشی

- بررسی مقالات علمی به منظور ارائه در همایشها و مجلات داخلی و خارجی

- بررسی فرصت های مطالعاتی و grant سالیانه اساتید

- برگزاری همایش ها و کنفرانسهای علمی

- تدوین آئین نامه ها و پرسشنامه های مربوط به فعالیتهای پژوهشی

- تدوین آیین نامه های مربوط به چاپ و نشر کتب توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان موسسه

چشم انداز

حوزه پژوهشی موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر در نظر دارد در یک برنامه کوتاه مدت ضمن حفظ روند رو به جلوی خود، در نظام رتبه بندی موسسات آموزش عالی کشور به سطوح بالاتر دست یابد.

ارزشها:

حوزه پژوهشی موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر به ارزش های زیر ارج می نهد:

1- رعایت اخلاق در پژوهش با تاکید بر ارزشهای متعالی اسلامی

2- تاکید بر فعالیت گروهی و کار تیمی

3- توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیقات در راستای ارتقای سطح جامعه

4- توجه به تولید علم و فناوری و نظریه پردازی

ماموریت:

حوزه پژوهشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی فروردین قائمشهر با توجه به نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعه پایدار و همه جانبه و به لحاظ نیاز و موقعیت فعلی کشورمان به تولید علم و ممارست بر آن، در راستای سیاست های پژوهشی موسسه و کشور مصمم است تا بستر مناسب برای بروز خلاقیت ها و ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی را برای پژوهشگران فراهم نماید و از طریق تبادل اطلاعات علمی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی به منظور تقویت بنیه علمی پژوهشی موسسه در راستای تامین، حفظ و ارتقاء سطح جامعه تلاش نماید.

 نقاط قوت1 :

S1 - وجود تفکر برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی در حوزه معاونت پژوهشی.

S2 - برخوردار بودن دانشکده های موسسه از کارشناسان توانمند که مایل به همکاری با حوزه معاونت پژوهشی هستند.

S3 - دسترسی به منابع علمی چاپی معتبر و به روز از طریق کتابخانه موسسه.

S4 - سهولت در روند اجرائی اعزام افراد به سمینارها و فرصت های مطالعاتی.

S5 - اهتمام جدی به برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی.

S6 - اتخاذ سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیار.

S7 - امکان استفاده از توانمندیهای متخصصین و پژوهشگران منطقه (نظیر اعضای هیات علمی)

S8 - ایجاد کمیته تحقیقات دانشجوئی فعال در موسسه.

S9 - تعیین اولویت های تحقیقاتی موسسه با استفاده از نظرکارشناسی اعضاء هیات علمی و پژوهشگران.

نقاط ضعف:

W1 - ناشناخته بودن اهمیت تحقیقات در جهت حل معضلات جامعه

W2 - نا مناسب بودن سیستم نظارتی بر اجرای طرحهای تحقیقاتی

W3 - علاقه محققین به پرداختن بیان مسئله به جای حل مسئله در تحقیقات

W4 - درگیر بودن مسئولین و کارشناسان پژوهشی و اعضاء هیأت علمی در امور غیر پژوهشی

W5 - فقدان ساختار تشکیلاتی مناسب بین مدیریت پژوهشی و گروههای آموزشی و استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی

W6 - ناکافی بودن بودجه پژوهشی موسسه

W7 - نداشتن نیروی کارشناس در حوزه معاونت پژوهشی

W8 - نبود کمیته های تخصصی و شوراهای علمی در واحد پژوهش

فرصت ها:

O1 - امکانات مطلوب اطلاع رسانی

O2 - وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در استان

O3 - وجود صنایع بزرگ و کوچک در منطقه و استان

O4 - وجود سیستم نشر و چاپ مناسب در استان

O5 - موقعیت مناسب جغرافیایی و تاریخی استان

O6 - وجود  محققین برجسته استانی مقیم خارج از استان

O7 - گرایش سازمانها و دانشگاهها و مراکز داخل و خارج از کشور به همکاری پژوهشی

O8 - حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر سازمانها از انجام تحقیقات جهت حل مشکلات جامعه

O9 - تازه تاسیس بودن موسسه و امکان جذب بودجه از وزارت علوم

تهدیدها:

T1 - ضعف استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده توسط سازمانهای ذینفع جامعه و مقاومت در برابر تغییر

T2 - بی اعتمادی صنایع به قابلیتهای دانشگاه ها جهت حل مشکلات آنها از طریق پژوهش

T3 - کم بودن میزان بودجه تحقیقاتی کشور و توزیع نا مناسب آن

T4 - مهاجرت محققین و متخصصین به خارج از استان

T5 - نگرش نا مناسب و وجود قوانین بازدارنده نسبت به مشارکت و همکاری بخش خصوصی در فعالیت های گوناگون پژوهشی


1- SWOT

(نقاط قوت) S= Strength

 (نقاط ضعف) W= Weakness

(فرصت) O= Opportunity

(تهدید) T= Threat