دفاع از پایان نامه بصورت حضوری

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میرساند از هفته آینده (۱۴۰۰/۶/۲۰) انجام دفاع از پایان نامه توسط دانشجو، بصورت حضوری و در روزهای زوج هفته، از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ برگزار خواهد شد.