برگزاری همایش آشنایی با هیپنوتیزم درمانی با حضور دکتر مهدی پور اصغر

IMG 3377
IMG 3380
IMG 3381