قابل توجه فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد روانشناسي مؤسسه آموزش عالي فروردين

قابل توجه فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد روانشناسي مؤسسه آموزش عالي فروردين
باسلام
معاونت پژوهشي دانشگاه فروردين (مؤسسه آموزش عالي) در نظر دارد از پايان نامه دانشجويان فارغ التحصيل اين دانشگاه مقاله  استخراج نموده وبا شرايط زير در همايش هاي معتبر چاپ ودر صورت غني بودن مقاله به مجلات علمي پژوهشي ارسال نمايد.
١-درج نام دانشجو بعد از نام استاد مربوطه و نویسنده مسئول.
٢-نويسنده مسؤل از تيم پژوهشي دانشگاه و فردي خواهد بود كه مقاله را استخراج مي نمايد.
٣-هزينه در نظر گرفته شده جهت استخراج و چاپ مقاله در همايش هاي علمي معتبر مبلغ ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال مي باشد.  
در اجراي هدف فوق الاشاره مرحله اول در نظر است از پايان نامه هاي دانشجويان رشته روانشناسي كه استاد راهنما يا استاد مشاور آنها سركار خانم دكتر میترا مصلحي مي باشندبهره وري گردد ، بدين لحاظ از تمامي فارغ التحصيلان رشته تحصيلي روانشناسي اشاره شده درخواست مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق شماره تلفن و واتساپ ٠٩٣٦٨٥٧٩٨١٧ با سر كار خانم فاطمه رحماني و يا شماره واتساپ ٠٩٣٣٩٨٩٤٣٥٥كلينيك سر كار خانم دكتر مصلحي تماس حاصل فرمايند.
     
                    دكتر اسماعيل گرجي
                      معاونت پژوهشي