امتحانات پایان ترم 14002

 
🔴 اطلاعیه مهم


◀️ با توجه به برگزاری امتحانات پایان ترم بصورت حضوری، دانشجویان گرامی از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹، ضمن انجام تسویه حساب، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه، اقدام نمایند.


◀️ تذکر 1

در روز امتحان، کارت ورود به جلسه توسط واحد آموزش صادر نخواهد گردید و همچنین بدون کارت مذکور، ورود به جلسه امتحان ممنوع بوده و دانشگاه مسولیتی در این قبال نخواهد داشت.


◀️ تذکر 2

بهمراه داشتن اصل کارت شناسایی عکس دار، در جلسه امتحان توسط دانشجو الزامیست.