برگزاری انتخابات کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه فروردین با حضور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان به همراه سرپرست جوانان و سرپرست دانشجویی استان

photo 1
photo 2
photo 3