مراسم معارفه فرمانده بسیج 1400

IMG 3916
IMG 3918
IMG 3921
IMG 3923
IMG 3927