تاریخچه تاسیس

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی فروردین در سال 1387 پس از اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در رشته های کاردانی حسابداری، کاردانی امور بانکی و کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی با پذیرش 120 نفر دانشجو در شهرستان قائمشهر آغاز نمود.

این موسسه با بکارگیری از تجارب اساتید برجسته منطقه و همچنین استفاده از نیروی اساتید جوان و تحصیلکرده، سعی در ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در کشور دارد.

هدف موسسه آموزش عالی فروردین رسیدن به جایگاه دانشگاه برتر، برای تربیت دانشجویان برتر است و در این راستا ضمن توجه ویژه به ارتقاء سطح کیفی، برای گسترش فضای فیزیکی خود در تدارک احداث دانشگاه در زمینی به وسعت 13000 مترمربع به امکاناتی از قبیل کتابخانه، سالن اجتماعات، واحد رایانه و .... می باشد.

هم اکنون این موسسه با بیش از 1200 نفر دانشجو و رشته های دانشگاهی ذیل حرکت خود را با شتاب در جهت پیشبرد اهداف آموزش عالی دنبال می نماید.

 

کارشناسی ارشد:

 √ روانشناسی

 √ مدیریت مالی

 √ مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات)

 √ مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

 √ مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی داخلی)

 √ حسابداری

 √ حسابرسی

 

کارشناسی پیوسته :

 √ حقوق

 √ مهندسی معماری

 √ مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 √ روانشناسی

 √ حسابداری

  آموزش زبان انگلیسی

 √ جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 √ مدیریت بازرگانی

 √ مدیریت صنعتی

 

کارشناسی ناپیوسته :

 √ حسابداری علمی-کاربردی

 √ ICT (تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات)

 √ مدیریت بازرگانی

 √ مدیریت صنعتی

 √ مدیریت بیمه

 

کاردانی فنی حرفه ای:

  کامپیوتر

 √ حسابداری بازرگانی

 √ تربیت بدنی

 

کاردانی :

 √ حسابداری

 √ اموربانکی

 √ مدیریت بازرگانی