تاریخچه تاسیس

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی فروردین در سال 1387 پس از اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در رشته های کاردانی حسابداری، کاردانی امور بانکی و کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی با پذیرش 120 نفر دانشجو در شهرستان قائمشهر آغاز نمود.

این موسسه با بکارگیری از تجارب اساتید برجسته منطقه و همچنین استفاده از نیروی اساتید جوان و تحصیلکرده، سعی در ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در کشور دارد.

هدف موسسه آموزش عالی فروردین رسیدن به جایگاه دانشگاه برتر، برای تربیت دانشجویان برتر است و در این راستا ضمن توجه ویژه به ارتقاء سطح کیفی، برای گسترش فضای فیزیکی خود در تدارک احداث دانشگاه در زمینی به وسعت 13000 مترمربع به امکاناتی از قبیل کتابخانه، سالن اجتماعات، واحد رایانه و .... می باشد.

هم اکنون این موسسه با بیش از 1200 نفر دانشجو و رشته های دانشگاهی ذیل حرکت خود را با شتاب در جهت پیشبرد اهداف آموزش عالی دنبال می نماید.

 

کارشناسی ارشد:

 ◀️ حقوق

حقوق خصوصی

حقوق بین الملل

 ◀️ روانشناسی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 ◀️ امور تربیتی

مدیریت آموزشی

 ◀️ حسابداری

حسابداری

حسابرسی

 ◀️ مدیریت

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

مدیریت مالی

مالی گرایش بانکداری

 

کارشناسی پیوسته :

 √ مهندسی معماری

 √ مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 √ حقوق

 √ روانشناسی

 √ حسابداری

  آموزش زبان انگلیسی

 √ جغرافیا

 √ مدیریت اموربانکی

 √ مدیریت بازرگانی

 √ مدیریت صنعتی

 

کارشناسی ناپیوسته :

 √ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 √ مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریت ICT)

 √ حسابداری علمی-کاربردی

 √ مدیریت بازرگانی

 √ مدیریت صنعتی

 √ مدیریت بیمه

 

کاردانی فنی حرفه ای:

  کامپیوتر

 √ حسابداری بازرگانی

 √ تربیت بدنی

 

کاردانی :

 √ حسابداری

 √ اموربانکی

 √ مدیریت بازرگانی