نشست تخصصی دانشجویان گروه حقوق با دکتر رضیان (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی)

 

نشست تخصصی دانشجویان گروه حقوق با دکتر رضیان

 

(نماینده محترم مجلس شورای اسلامی)

 

زمان: شنبه 6 آبان 96 ساعت 10.30 صبح

 

مکان: سالن همایش دانشگاه

 

مجری برنامه: انجمن علمی حقوق