تعطیلی کلاسهای روز چهارشنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۲ به بعد و کلیه کلاسهای روز پنج شنبه ۱۱ اسفند

🔴 اطلاعیه

با توجه به برگزاری آزمون های ارشد و دکتری در پایان این هفته، کلاسهای درسی روز چهارشنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۲ به بعد تعطیل و کلیه کلاسهای روز پنج شنبه مورخ ۱۱ اسفند تشکیل نخواهد شد.