لینک کانال تلگرام کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:

کانال تلگرام به آدرس زیر جهت رفاه حال دانشجویان و دسترسی به اخبار و اطلاعات مربوط به مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شد.

 

https://t.me/FarvardinUniArshad