کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی

 

کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی


با حضور رییس محترم پلیس فتا شهرستان قائم شهر و کارشناسان همراه


زمان: چهارشنبه ۹۶/۹/۲۲، ساعت ۱۰:۳۰ صبح


عموم دانشجویان می توانند در این همایش شرکت نمایند