گروه مدیریت

مدیر گروه:

 

مصطفی عابدینی

 

کادر علمی:

 

پیمان برزگر 

 

محمد جعفری آهنگری

 

مینا احمدیان چاشمی

 

فرشته خلیلی پالندی

 

فرخ لقا خوش بین

 

سیده شیما علوی

 

کاووس دارایی

 

نجمه عباسی

 

سلیله عمویی

 

حامد فلاح نجف آبادی

 

راحیل قاسم آهنگری