جلسه حضوری کتابخوانی

سلام به حضور تمامی همراهان گرامی

تعدادی از دوستان عزیز گروه کتابخوانی ضمن تماس تلفنی و یا ملاقات حضوری اظهار داشتند با مشاوره دیگر عزیزان و رعایت تمامی دستورالعملهای بهداشتی و پروتکل‌های کرونائی نسبت به تشکیل حداقل یک جلسه کتابخوانی در سالن همایش دانشگاه اقدام نمائیم. 

   فی الحال ضمن کسب اجازه از تمامی اساتید و دوستان دانشجو، تشکیل جلسه حضوری کتابخوانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ١١ صبح را پیشنهاد می نمایم. 

   به همین منظور از تمامی دوستان و استادان عزیزم درخواست می نمایم در صورت تمایل موافقت و الزام به حضور خود را حداقل در یک کلمه و یا یک جمله در همین کانال اعلام نمایند تا مقدمات تشکیل جلسه حضوری در تاریخ فوق الاشاره فراهم گردد.

 

سیده فاطمه رحمانی

کارشناس معاونت پژوهشی

موسسه آموزش عالی فروردین