قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به روزهای کاری اعلام شده قبلی

 

در ماه مرداد (یکشنبه ها و دوشنبه ها)، دانشگاه هفته آینده بطور کامل تعطیل میباشد.

 

لذا جهت انجام‌ امور اداری و آموزشی میتوانید از ۱۴ مرداد به بعد مراجعه نمایید.