برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی اردیبهشت

1
IMG 0707
IMG 0712
IMG 0725
IMG 0731
IMG 0739
photo kijq-im-li jm-jm-iq
photo kijq-im-li jm-jm-jk
photo kijq-im-li jm-jm-jo