اهداف تشکیل

با توجه به سرعت پيشرفت دانش و فناوري درزندگي بشر، شکاف بين جوامعي که براي فعاليتهاي علمي برنامه مدون و منسجم دارند و جوامعي که با سرعت بسيار اندک تأثير پذير پيشرفت هاي ملل ديگر مي باشند، بيشتر مي گردد. از اين رو لازم است با علم به پتانسيل هاي علمي بالفعلي که در کشور ما وجود دارد ضمن شناخت پتانسيل ها و دسته بندي زمينه هاي کارا و غير کارا، راهکارهاي بهبود و توسعه قابليتهاي موجود فراهم گردد و امکان هم افزايي بين فعاليتها و پتانسيلهاي موجود ايجاد گردد. اين امر از دوباره کاري ها مي کاهد و در عين حال به سرعت و محتواي دانش و فناوري در کشور مي افزايد. اصلي ترين عامل توسعه دانش، پژوهش و فناوري درهر کشور، دانشگاهها مي باشند که بعنوان مکان مناسب براي زير ساخت تحولات علمي، پرورش و بارور نمودن ذهن هاي خلاق و همچنين توسعه فني، توسعه اقتصادي و . . . در هر کشوري شناخته شده اند.

با توجه به حجم وسيع متقاضيان حضور در دانشگاهها و محدوديت امکانات و اعتبارات دولتي براي تأسيس و راه اندازي واحدهاي آموزشي، قريب به دو دهه مي باشد که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف رفع مشکلات مذكور اقدام به صدور مجوز براي مؤسسات آموزش عالي نموده است. از اين رو با توجه به رسالت خطيري که اين دسته از مؤسسات در امر آموزش وپژوهش بر عهده دارند، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر که پيشينه علمي توانمند مؤسسين خود را بهمراه دارد در تلاش است تا به اهداف ذيل جامه عمل بپوشاند.

همكاري در زمينه سازي مناسب براي فعاليت همه جانبه مردم در امرگسترش و اعتلاي دانش در كشور
ارتباط با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج براي افزايش اطلاعات علمي مورد نياز
مشاركت در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور
كمك به بالا بردن ظرفيت دانشجويي استان
بهره برداري از امكانات و قابليت هاي موجود استان در توسعه آموزش عالي
برگزاري دوره‌هاي مورد نياز دستگاه‌هاي اجرائي منطقه

نگرشي بر تحصيلات عاليه استان مازندران و شهرستان قائمشهر

با توجه به پتانسيل موجود در زمينه هاي مختلف علمي، آموزش عالي در استان مازندران رشد چشمگيري داشته است. دانشگاه مازندران با قدمتي بيش از 36 سال اولين متولي آموزش عالي در استان محسوب مي‌شود. اين دانشگاه در رشته‌هاي علوم پايه، علوم انساني به تربيت دانشجو مي‌پردازد. محل استقرار اين دانشگاه در شهر بابلسر است. دانشگاه آزاد در استان از قدمتي بيش از 30 سال بهره مي‌برد. اولين دانشگاه آزاد در شهر قائم‌شهر تأسيس گرديده و اين دانشگاه در حال حاضر يكي از 5 دانشگاه آزاد برتر ايران مي‌باشد.

 هم اكنون 46 موسسه آموزش عالی غيرانتفاعي در سطح استان مازندران فعاليت دارند :

1- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فروردين - قائم شهر
2- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل
3- دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل
4- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آیندگان - تنکابن
5- دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل
6- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري
7- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اندیشه سازان - نکا
8- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ايرانيكا - اميركلا مازندران
9- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارسا - بابلسر
10- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان - فريدونكنار
11- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويندگان دانش - چالوس
12- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پیوند - قائمشهر
13- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تجن - قائمشهر
14- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تميشان - بهشهر
15- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توحيد - گلوگاه
16- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خزر - محمودآباد
17- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خوارزمي - نور
18- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راه دانش - بابل
19- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راهيان نور - بابل
20- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رایان دانش - قائمشهر
21- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رحمان - رامسر
22- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رودكي - تنكابن
23- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبهان - ساري
24- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سارويه - ساري
25- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ساریان - ساری
26- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سبز - آمل
27- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سمنگان - آمل
28- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سنا - ساري
29- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شفق - تنكابن
30- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صالح - آمل
31- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  صالحان - قائمشهر
32- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي قائم - قائمشهر
33- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبري - بابل
34- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علامه اميني - بهنمير
35- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علامه حلی - چالوس
36- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور
37- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كاوش - محمودآباد
38- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي کسری - رامسر
39- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كمال الملك - نوشهر
40- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مارليك - نوشهر
41- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مازيار - رويان نور
42- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نيما - محمودآباد
43- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي هدف - ساري
44- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي هراز - آمل
45- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آمل - آمل
46- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبرستان – چالوس

 قدمت دانشگاههاي غير انتفاعي در استان مازندران 14 سال مي باشد بدين ترتيب خروجي هاي دانشگاههاي غيردولتي استان وارد بازارهاي کسب و کار و عرصه رقابت هاي پژوهشي شده و همچنين جايگاه مناسبي را در کشور به خود اختصاص داده اند. آمار موجود بيانگر استقبال استان مازندران در حمايت از برنامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در بحث تأسيس دانشگاههاي غير دولتي مي باشد. بدين ترتيب مي توان از تجربيات و دستاوردهاي دانشگاههاي قديمي تر بهره مند گرديد و همچنين بسياري از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه را مي توان پيش از راه اندازي بناي دائمي دانشگاه، در آزمايشگاه ها، كارگاه ها و كتابخانه هاي دانشگاه هاي منطقه هدايت نمود.

 رشته های موجود در موسسه آموزش عالی فروردین

کارشناسی ارشد:

 ◀️ حقوق

حقوق خصوصی

حقوق بین الملل

 ◀️ روانشناسی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 ◀️ امور تربیتی

مدیریت آموزشی

 ◀️ حسابداری

حسابداری

حسابرسی

 ◀️ مدیریت

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

مدیریت مالی

مالی گرایش بانکداری

کارشناسی پیوسته :

 √ مهندسی معماری

 √ مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 √ حقوق

 √ روانشناسی

 √ حسابداری

  آموزش زبان انگلیسی

 √ جغرافیا

 √ مدیریت اموربانکی

 √ مدیریت بازرگانی

 √ مدیریت صنعتی

 کارشناسی ناپیوسته :

 √ مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 √ مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریت ICT)

 √ حسابداری علمی-کاربردی

 √ مدیریت بازرگانی

 √ مدیریت صنعتی

 √ مدیریت بیمه

 کاردانی فنی حرفه ای:

  کامپیوتر

 √ حسابداری بازرگانی

 √ تربیت بدنی

 کاردانی :

 √ حسابداری

 √ اموربانکی

 √ مدیریت بازرگانی