فیلم آموزشی کلاس آنلاین

 

فیلم آموزش ورود به سامانه کلاس آنلاین از طریق موبایل

 

 

فیلم آموزش ورود به سامانه کلاس آنلاین از طریق کامپیوتر

 

 

فیلم آموزش آشنایی با محیط سامانه کلاس آنلاین