اطلاعیه

🔴 اطلاعیه مهم

 

با توجه به برگزاری امتحان مجازی و لزوم ارایه نمرات توسط اساتید، دانشجویان گرامی از تاریخ ۱۸ دیماه تا ۲۰ دیماه نسبت به انجام تسویه حساب اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره ایی جهت ایشان ثبت نگردیده و لزوما مرخصی تحصیلی صادر میگردد.

 

◀️ تذکرات مهم؛

 

۱- لطفادانشجویان جهت مشاهده پورتال خود و انجام تسویه حساب فقط از تاریخ ۱۸ دیماه اقدام نمایند‌.

 

۲- دانشجویان انجام مراحل وام دانشجویی، تقسیط و غیره را با مراجعه حضوری به دانشگاه پیگیری نمایند بگونه ایی که تا تاریخ ۲۰ دیماه تعیین تکلیف مالی بطور کامل صورت پذیرد.