ارتباط با معاون آموزشی

دانشجویان گرامی میتوانند نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود از سامانه آنلاین آموزشی و همچنین نحوه کلاسهای مجازی برگزار شده توسط اساتید محترم را از طریق شماره تلفن 09016705366 متعلق به موسسه، با اینجانب جهت بررسی و پیگیری های لازم در میان گذارند.

* لازم به ذکر است موارد مطرح شده فی مابین بصورت محرمانه بوده و مشخصات دانشجویان گرامی نیز در این ارتباط محرمانه خواهد ماند.

دکتر فاطمیا شاه بازاده

معاون آموزشی