تمدید آخرین مهلت انجام تسویه حساب

🔴 اطلاعیه مهم

 

◀️ با توجه به در خواست مکرر دانشجویان و لزوم تحویل بموقع لیست نمرات به اساتید جهت ثبت نمره، آخرین مهلت مجدد تسویه حساب مالی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴، می باشد.

 

◀️ دانشجویانی که تا تاریخ مذکور، تسویه مالی ننمایند در لیست نمره قرار نگرفته و مرخصی تحصیلی برایشان ثبت و واحد آموزش پس از ثبت نهایی نمرات مسئولیتی بر عهده نخواهد گرفت.