آخرین مهلت انجام تسویه حساب

 

🔴 اطلاعیه مهم

 

◀️ دانشجویان گرامی با توجه به اتمام زمان کلاسهای درسی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ و ارائه لیست نمرات به اساتید جهت ثبت نمره، لطفا تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ تسویه حساب مالی صورت پذیرد.

 

◀️ در غیر اینصورت نام دانشجو در لیست نمره قرار نگرفته و مرخصی ثبت میگردد.

 

🔴 تذکر‌مهم

 

◀️ دانشجویان کلیه امور‌مربوط به شهریه (درخواست تقسیط، ارائه چک، اخذ وام و ...) را به روزهای پایانی موکول نکنند.

 

◀️ امور مذکور حداکثر تا ۱۴۰۰/۳/۱۳ صورت پذیرد.