ایراد نرم افزاری مربوط به واریز شهریه در سیستم مرتفع گردید

‼️ اطلاعیه مهم

 

🔴 ایراد نرم افزاری مربوط به واریز شهریه در سیستم مرتفع گردید.

 

◀️ لذا دانشجویان در مهلت ارائه شده مجدد ( تا ۱۴۰۰/۲/۳۱)، نسبت به انجام تسویه حساب و دریافت تاییدیه انتخاب واحد اقدام نمایند.

از این تاریخ به بعد هیچگونه تغییراتی در انتخاب واحد دانشجویان صورت نخواهد گرفت و مسولیت هر‌گونه ایراد، بر عهده دانشجو میباشد.