آخرین مهلت انتخاب واحد ترم 992 دانشجویان مقطع کارشناسی

 

🔴 اطلاعیه مهم

◀️ قابل توجه دانشجویان محترم؛

به توجه به تمدید چند باره مهلت انتخاب واحد، دانشجویانیکه تا کنون انتخاب واحد ننموده اند، تنها تا پایان اسفند فرصت دارند با ارایه درخواست کتبی و پرداخت جریمه انتخاب واحد نمایند. در غیر اینصورت لزوما برای ایشان در این ترم تحصیلی مرخصی صادر خواهد شد.
 
◀️ مدت زمان مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.