آخرین مهلت انتخاب واحد ترم 992 دانشجویان ارشد ورودی ۹۸ و ۹۹

🔴 اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی ۹۸ و ۹۹

◀️ به توجه به تمدید چند باره مهلت انتخاب واحد، دانشجویانیکه تا کنون انتخاب واحد ننموده اند (درس پایان نامه و یا سایر دروس) تنها تا پایان اسفند فرصت دارند با ارایه درخواست کتبی و پرداخت جریمه انتخاب واحد نمایند. در غیر اینصورت لزوما برای ایشان در این ترم تحصیلی مرخصی صادر خواهد شد.

◀️ مدت زمان مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.