زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد 99 (تکمیل ظرفیت)

 

زمان ثبت نام:

 

سه شنبه 99/10/23

 

الی

 

چهارشنبه 99/10/24

 

مدارک مورد نیاز:

 

1- پرینت قبولی سازمان سنجش

2- اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد

3- اصل شناسنامه

4- اصل کارت ملی

5- عکس 4*3 (6 قطعه)

6- مدرک وضعیت نظام وظیفه مخصوص برادران

7- فرم معدل برای پذیرفته شدگانی که هنگام ثبت نام دانشجوی سال آخر بوده اند

8- دانشجویانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند اصل مدارک کاردانی یا کپی برابر اصل

9- پرداختی جهت ثبت نام مبلغ 500.000 تومان بصورت علی الحساب