زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 99

زمان ثبت نام:

 

چهارشنبه 99/08/07

 

الی

 

دوشنبه 99/08/12

 

مدارک مورد نیاز:

 

1- پرینت قبولی سازمان سنجش

2- اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد

3- اصل شناسنامه

4- اصل کارت ملی

5- عکس 4*3 (6 قطعه)

6- مدرک وضعیت نظام وظیفه مخصوص برادران

7- فرم معدل برای پذیرفته شدگانی که هنگام ثبت نام دانشجوی سال آخر بوده اند

8- دانشجویانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند اصل مدارک کاردانی یا کپی برابر اصل

9- پرداختی جهت ثبت نام مبلغ 500.000 تومان بصورت علی الحساب