ثبت نام آنلاین جهت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 98

 دانشجویانی که مایل به ثبت نام غیر حضوری می باشند

 

می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام آنلاین انجام دهند

 

 

کلیک کنید