تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

 

زمان انجام انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸:

 

روز چهارشنبه ۱۳ شهریور الی جمعه ۱۵ شهریور📌 تذکرات مهم:۱. دانشجویان می بایست در زمان فوق انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه (مقطع ارشد ۲ میلیون ریال سایر مقاطع ۱ میلیون ریال) میگردند.۲.دانشجویان می بایست کلیه امور مربوط به اخذ وام از صندوق رفاه یا بانک رسالت را تا زمان فوق به سرانجام رسانند، در غیراینصورت واحد تحصیلات تکمیلی یا آموزش مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.۳.مبلغ شهریه علی الحساب جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ۶ میلیون ریال و سایر مقاطع ۴ میلیون ریال می باشد.◀️ زمان انتخاب واحد با تاخیر (مشمول جریمه):


شنبه ۱۶ شهریور الی یکشنبه ۱۷ شهریور◀️ زمان حذف و اضافه:


هفته اول مهر ماه (بغیر از دانشجویان مقطع ارشد)

 

◀️ تاریخ امتحانات:

 

14 دی ماه الی 28 دی ماه