دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96

 

 

کارت ورود به جلسه امتحانی در پرتال دانشجویان فعال گردید.📌 کلیه دانشجویان موظف به دریافت پرینت کارت از پرتال و ارائه آن سرجلسه امتحانات خود میباشند.⭕️ درضمن ملاک تاریخ امتحانات دانشجو کارت ورود به جلسه و شماره صندلی درج شده در آن میباشد.