تغییر ساعت امتحان صبح روزهای چهارشنبه 24 خرداد و یکشنبه 28 خرداد


به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند

 

روزهای چهارشنبه 24 خرداد و یکشنبه 28 خرداد

 

بدلیل شب های قدر ساعت شروع امتحانات صبح

 

از ساعت 8.30 به 9 تغییر یافت.