معرفی اساتید راهنما برای دانشجویان ورودی 95

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی ۹۵ میرساند، جهت تعیین استاد راهنما می بایست تا تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید. دانشجویانی که فرم مربوطه را در موعد مقرر ارائه ندهند گروه مربوطه نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام میکند.

حسابداری و حسابرسی

۱- دکتر صالح نژاد
۲- دکتر محسنی
۳- دکتر ذبیحی

مدیریت مالی

۱- دکتر نبوی
۲- دکتر احسانی
۳- دکتر بالویی

مدیریت صنعتی

۱- دکتر احسانی
۲- دکتر هادی تبار
۳- دکتر کاووسی

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

دکتر شیرخدایی
دکتر رحمانی
دکتر نوروزی
دکتر ساداتی

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

دکتر جوادیان
دکتر بالویی
دکتر مسافری
دکتر نادری