یادواره شهدای دانشجو با سخنرانی حاج آقا ترابی نسب

photo 1
photo 2
photo 3