یادواره شهدای دانشجو با سخنرانی حاج آقا ترابی نسب (آذر 97)

photo 1
photo 2
photo 3