دیدار مسئولین دانشگاه با خانواده شهید محمد بذرکار و غبار روبی مزار شهدا

shohada1
shohada2
shohada3