برگزاری همایش تخصصی اردیبهشت 97

برگزاری همایش تخصصی حقوق با سخنرانی جناب آقای سیدعلی باقری تبار (نماینده کانون مازندران درشورای کمسیون کانون وکلای اسکودا) باحضور بهرام ولیپور نایب رییس کانون وکلا

 

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)