1. اخبار و اطلاعیه ها
Prev Next
  1. برنامه کلاسهای آنلاین
روانشناسي شخصيت
دوستي-يارعلي 10-8
ورود به کلاس
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان
دوستي-يارعلي 12-10
ورود به کلاس
آسيب شناسي اجتماعي
ذبیحی-محمدرضا 14-12
ورود به کلاس
انديشه اسلامي 1
نیازآذری-شیرزاد 17-15
ورود به کلاس
انديشه اسلامي 2
نیازآذری-شیرزاد 19-17
ورود به کلاس
مباحث اساسي در روانشناسي 2
نورالهي-حسن 10-8
ورود به کلاس
نگرش و تغيير آن
نورالهي-حسن 12-10
ورود به کلاس
روانشناسي سالمندي
نورالهي-حسن 14-12
ورود به کلاس
کاربرد کامپيوتر در روانشناسي
عابدینی-مصطفی 10-8
ورود به کلاس
توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه
بابائی-هدی 12-10
ورود به کلاس
روانشناسي تجربي
بابائی-هدی 15-12
ورود به کلاس
روانشناسي تربيتي
فریدونی-خدیجه 10-8
ورود به کلاس
احساس و ادراک
فریدونی-خدیجه 12-10
ورود به کلاس
رياضي عمومي 1
فرجی-ام کلثوم 16-13
ورود به کلاس
فيزيک 2
فرجی-ام کلثوم 19-16
ورود به کلاس
کاربرد کامپيوتر در آموزش زبان
عابدینی-مصطفی 10-8
ورود به کلاس
آزمون سازي
منصوري قاديکلائي-افشين 12-10
ورود به کلاس
تهيه مطالب کمک آموزشي
منصوري قاديکلائي-افشين 14-12
ورود به کلاس
بررسي مطالب کتابهاي دبيرستان
قربانی-اشکان 16-14
ورود به کلاس
  1. گالری تصاویر