1. اخبار و اطلاعیه ها
Prev Next
  1. برنامه کلاسهای آنلاین
روان سنجي
رجب پور عزيزي-زهرا 10-8
ورود به کلاس
آسيب شناسي رواني 1
فلاح هتکه لويي-فريده 12-10
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی 1
نیازآذری-شیرزاد 17-15
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی 2
نیازآذری-شیرزاد 19-17
ورود به کلاس
روانشناسي تحولي(رشد) 2
بابائي کفاکي-هدي 10-8
ورود به کلاس
روانشناسي فيزيولوژيک
بابائي کفاکي-هدي 12-10
ورود به کلاس
توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه
قدمي ارطه-منصوره 14-12
ورود به کلاس
مديريت رفتار مصرف کننده
احساني-مجتبي 19-17
ورود به کلاس
اصول روانشناسي باليني
نورالهي-حسن 10-8
ورود به کلاس
مباحث اساسي در روانشناسي 1
نورالهي-حسن 12-10
ورود به کلاس
روانشناسي و مشاوره خانواده
نورالهي-حسن 14-12
ورود به کلاس
مباني جامعه شناسي
عنايتي-بهروز 10-8
ورود به کلاس
شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار
دوستي-يارعلي 12-10
ورود به کلاس
روش تحقيق (کمي و کيفي)
دوستي-يارعلي 14-12
ورود به کلاس
روش تدريس مهارتها
منصوري قاديکلائي-افشين 14-10
ورود به کلاس
خواندن و درک مفاهیم 1
جولایی- زهره 12-8
ورود به کلاس
  1. گالری تصاویر